ZAŠTITA I ZDRAVLJE NA RADU

I ZAŠTITA NA RADU

Vršenje svih poslova iz oblasti zaštite i zdravlja na radu, kao i izrada kompletne dokumentacije.
1. PERIODIČNI PREGLEDI I ISPITIVANJE ELEKTRIČNIH I GROMOBRANSKIH INSTALACIJA
 • spoljašnje instalacije,
 • unutrašnje instalacije,
 • mjerenje otpora uzemljivača,
2. PERIODIČNI PREGLED I ISPITIVANJE SREDSTAVA ZA RAD
ODREĐENA SREDSTVA ZA RAD
 • prese i makaze
 • dizalice
 • građevinske mašine
 • sredstva unutrašnjeg transporta
 • mašine za preradu i obradu metala i sličnih materijala
 • mašine za preradu i obradu drveta i sličnih materijala
 • sudovi pod pritiskom i cijevna mreža
 • pokretni zatvoreni sudovi pod pritiskom i pripadajuće instalacije
 • kompresori i kompresorske stanice
 • razvijači acetilena i acetilenske stanice
OSTALA SREDSTVA ZA RAD KAO I PRENOSNI ALAT
PREGLEDI I ISPITAVANJA SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE NA RADU
3. ISPITIVANJE USLOVA RADNE SREDINE
FIZIČKE ŠTETNOSTI
 • buka,
 • osvijetljenost
MIKROKLIMA
 • temperature,
 • relativna vlažnost,
 • brzina strujanja vazduha
4. PERIODIČNI PREGLED I ISPITIVANJE PROTIVEKSPLOZIJSKO ZAŠTIĆENIH UREĐAJA I SREDSTAVA ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
5. MJERENJE KONCENTRACIJE EKSPLOZIVNIH GASOVA
6. PREGLED I ISPITIVANJE- PODEŠAVANJE VENTILA SIGURNOSTI KAO I PRIPREMA SUDOVA POD PRITISKOM ZA ISPITIVANJE
7. IZRADA ELABORATA O ISPUNJENJU MINIMALNO-TEHNIČKIH USLOVA ZA OBAVLJANJE SLEDEĆIH DJELATNOSTI ZA:
 • ugostiteljske objekte
 • trgovinske objekte
 • zdravstvene ustanove
 • školske i predškolske objekte
 • magacine i carinska skladišta
 • kladionice
 • objekte za frizersko-kozmetičke usluge
 • poljoprivredne apoteke
 • i druge objekte za koje je potrebno ispunjenje tehničkih uslova
8. IZRADA PRAVILNIKA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU
9. IZRADA PROGRAMA ZA OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH,
10. IZRADA NORMATIVA SREDSTAVA I OPREME LIČNE ZAŠTITE
11. IZRADA ODLUKE O USTANOVLJENJU EVIDENCIJA I EVIDENCIJA ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU
12. IZRADA AKTA O PROCJENI RIZIKA
13. OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIH ZA BEZBJEDAN RAD
14. REVIZIJA-OCJENA TEHNIČKE DOKUMENTACIJE
15. OBAVLJANJE POSLOVA IZ OBLASTI ZAŠTITE I ZDRAVLJA NA RADU
16. IZRADA PROJEKATA ZA REKLAME
17. UČESTVOVANJE U TEHNIČKOM PREGLEDU OBJEKATA
18. IZRADA UPUTSTAVA ZA SIGURAN I BEZBJEDAN RAD
19. IZRADA ELABORATA O UREĐENJU GRADILIŠTA
20. IZRADA ELABORATA O RUŠENJU OBJEKATA