ZAŠTITA OD POŽARA

 •     izrada Projekata – Elaborata zaštite od požara;
 •     revizija zaštite od požara;
 •     tehnički pregled objekata;
 •     određivanje lokacije specifičnih objekata;
 •     ispitivanje pritiska vodovodne i hidrantske mreže, vatrogasnih crijeva i sl.;
 •     izrada Planova zaštite i spašavanja – Preduzetni plan;
 •     izrada Pravilnika zaštite od požara;
 •     osposobljavanje zaposlenih iz zaštite od požara;
 •     izrada Programa zaštite od požara;
 •     pregled i ispitivanje sigurnosne rasvjete – PANIC;
 •     izrada Planova evakuacije;
 •     periodični pregledi i ispitivanja stabilnih sistema za gašenje požara.